Privacy policy

Algemeen

In dit Privacy- en cookiebeleid is beschreven hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die door klanten, leveranciers en andere relaties aan ons worden toevertrouwd. Dit Privacy- en cookiebeleid geldt voor elk bezoek aan onze website en elke transactie of overeenkomst met BCA. BCA kan het Privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. De meest recente versie van het Privacy- en cookiebeleid is altijd op onze website te raadplegen en te downloaden. In dit Privacy- en cookiebeleid wordt beschreven waarom BCA persoonlijke gegevens verzameld, op welke wijze dat gebeurt en hoe BCA daarmee omgaat.

Verantwoordelijke voor de gegevens

BCA Autoveiling BV, gevestigd aan De Landweer 4 (3771 LN) in Barneveld (“BCA”) verzamelt uw gegevens en is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan. BCA kan en zal bij de verwerking van persoonsgegevens groepsvennootschappen, samenwerkende partners en bewerkers inschakelen. Die partijen zullen zich daarbij ook houden aan hetgeen is opgenomen in dit beleid.

Gebruiksdoelen

De gegevens worden door BCA met de volgende doelen verwerkt:

I) het accepteren van bestellingen of leveringen, de uitvoering daarvan en de bezorging van producten;
II) het opslaan en bijhouden van uw account bij BCA en overige relatiebeheer;
III) het versturen van algemene nieuwsbrieven en persoonlijke nieuwsbrieven die zijn samengesteld op basis van voorkeuren die blijken uit uw gegevens en eerdere bestellingen;
IV) het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van eerdere website-bezoeken en koophistorie;
V) het tegengaan, onderzoeken en voorkomen van fraude en eventueel toetsen van kredietwaardigheid;
VI) het verbeteren van onze service en dienstverlening met behulp van uw gegevens, bijvoorbeeld door klant- of marktonderzoek, waarbij als anderen dat onderzoek voor ons uitvoeren, gegevens zoals uw e-mailadres of telefoonnummer ter beschikking wordt gesteld;
VII) het nakomen van wettelijke verplichtingen door BCA.

Gebruik door anderen

BCA is onderdeel van het grootste Europese autoveilingbedrijf dat vestigingen heeft in veel Europese landen. De gegevens die BCA verwerkt kunnen door haar ook ter beschikking worden gesteld aan één of meer van die groepsvennootschappen in andere Europese landen of in Nederland. In dat geval zal BCA van die partijen eisen dat zij zich houden aan de verwerkingsafspraken die zijn vastgelegd in dit beleid.

Wat BCA niet doet is uw gegevens verkopen aan derden.

Cookies

BCA maakt op haar website gebruik van cookies en andere technieken zoals Java-scipts en web-beacons. Cookies zijn kleine eenvoudige tekstbestandjes of andere technieken die door uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen bij een bezoek aan onze website. In combinatie kunnen deze technieken informatie verzamelen die in een tekstbestandje worden opgeslagen en vervolgens aan BCA worden toegestuurd. Cookies en de bijbehorende technieken worden bij vrijwel alle bestaande commerciële websites gebruikt. De cookies worden door BCA zelf maar ook door derden ten behoeve van BCA geplaatst.

Door gebruikmaking van cookies zorgen wij voor een groter gebruiksgemak van onze website, voorkomen wij dat u steeds weer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, kunnen wij speciale functionaliteiten aanbieden en website-gebruik en advertenties afstemmen op uw behoefte en interesse. Persoonlijke gegevens die BCA via het gebruik van cookies verkrijgt, worden in overeenstemming met dit beleid behandeld.

Naast reguliere cookies maken wij hierbij ook gebruik van de volgende cookies:

Derde partij cookies

Deze worden geplaatst door derde partijen waar wij een samenwerking mee hebben. De cookies worden gebruikt om de bezoekers op de website te herkennen en tellen, klikpaden te herkennen en aanbevelingen te doen op de website.

Functionele / instelling cookies

Deze worden geplaatst door onze eigen server. Deze zorgen ervoor dat onze website basis functies kan uitvoeren en onze bezoekers kan herkennen met hun persoonlijke instellingen en voorkeuren.

Authenticatie cookies

De cookies worden ingesteld door onze server; hierdoor herkent onze website u als u ons wederom bezoekt en stelt u in staat om in te loggen.

Browser-instellingen en cookies verwijderen

De instellingen van de browser die u gebruikt, kunnen worden aangepast om alle cookies of alleen cookies van derden te weigeren dan wel om een waarschuwing te geven voordat cookies worden geplaats. U kunt die instellingen zelf in uw browser aanpassen. U dienst zich wel bewust te zijn van het feit dat het geheel of gedeeltelijk weigeren van cookies betekent dat wij niet meer kunnen garanderen dat onze website optimaal werkt. Het kan ook zijn dat enkele functies van de veiling- en verkoopportal niet optimaal functioneren. Geplaatste cookies kunnen ook worden verwijderd. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u cookies en andere browser geschiedenis geheel of gedeeltelijk wissen.

Uw rechten

U kunt ons te allen tijde vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Daarbij kunt u ons ook vragen om die persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen, dan wel om die verder af te schermen indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn dan wel worden verwerkt in strijd met een wettelijk voorschrift. Hiervoor kunt u te allen tijde contact opnemen met BCA via het reguliere postadres of telefoonnummer dan wel middels een mail naar het algemene e-mailadres pas.nl@bca.com.